کارگزاری سهام بارز
1399/09/05
12:18
#شستا ✅ارزش معاملات امروز شستا به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید که میتواند مانع ریزش بیشتر قیمت سهم شود.

#شستا✅ارزش معاملات امروز شستا به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسید که میتواند مانع ریزش بیشتر قیمت سهم شود.

انتهای خبر

0
0