کارگزاری آبان
1401/03/18
07:40
📊#پاسا اطلاعیه 1401/03/17 ایران یاسا تایر و رابر افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گرو...

📊#پاسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷


ایران یاسا تایر و رابر


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


مرجع صادر کننده مجوز:هیات مدیره شرکت


نوع محصول/خدمت:انواع تایر، تیوب و فرآورده


نرخ قبلی:۸۰۲,۳۸۷ ریال


نرخ جدید:۹۲۲,۷۴۵ ریال


مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل:۱۰,۵۳۲,۸۷۰ میلیون ریال


نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل:۱۰۰ درصد


شرح:با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها، طبق بررسی های انجام شده و بر اساس چارچوب ضوابط و دستورالعمل های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، نرخ فروش انواع محصولات تولیدی این شرکت از تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ در مجموع به میزان ۱۵درصد افزایش یافت
انتهای خبر

0
0