نوآوران امین
1399/11/07
17:25
مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن (#بالاس) گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️ در...

مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (#بالاس)گزارش #فعالیت_ماهانه (#دی_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، (۵۶) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۹ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۱۰۶,۸۲۸ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۱۰۴,۹۴۷ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۴۹,۰۹۱ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ بالغ بر ۱,۰۶۸,۲۷۸ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0