بولتن اقتصادی
1399/10/09
17:00
ثبت نام دور جدید مسکن ملی در راه است/ متقاضیان تهرانی گوش به زنگ باشند محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان: 🔹تا یک هفته آینده ظرفیت‌های جدید و باقی ...

ثبت نام دور جدید مسکن ملی در راه است/ متقاضیان تهرانی گوش به زنگ باشندمحمود زاده، معاون مسکن و ساختمان:


🔹تا یک هفته آینده ظرفیت‌های جدید و باقی مانده برای مسکن ملی در شهر‌ها و استان‌های مختلف و تاریخ بازگشایی سایت برای ثبت نام مجدد را اعلام می‌کنیم.


🔹با توجه به حجم تقاضا‌ها، سایت طرح اقدام ملی مسکن برای ثبت نام مجدد بازگشایی خواهد شد.


🔹تمامی اراضی و ظرفیت‌ها را بررسی می‌کنیم و در صورتی که ظرفیت جدیدی در شهر‌های استان تهران ایجاد شود در این استان هم امکان ثبت نام دور سوم را فراهم می‌کنیم.

انتهای خبر

0
0