بورس۲۴
1401/03/11
20:10
عملکرد ۱۲ ماهه «دتولید»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت داروسازی تولید دارو صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

عملکرد 12 ماهه «دتولید»منتشر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت داروسازی تولید دارو صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت داروسازی تولید دارو در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۴۹ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۹۲ درصد کاهش داشته است .مجموع سود خالص این شرکت به ۴ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۵۸ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۵۲ درصد کاهش پیدا کرده است.


دتولید
انتهای خبر

0
0