پیامهای ناظر بازار
1399/11/15
09:11
بازگشایی نمادهای معاملاتی (دابور)،(بموتو)،(دپارس)،(دارو)،(داروح)

به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های داروسازی ابوریحان(دابور)، موتوژن(بموتو)، پارس دارو(دپارس)، کارخانجات داروپخش(دارو)، با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب ، حق تقدم شرکت کارخانجات داروپخش(داروح)با توجه به بازگشایی نماد اصلی، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

انتهای خبر

0
0