آواتحلیل
1401/03/08
09:00
#بررسی_گزارش_کدال #پاکشو ✅ شرکت گروه صنعتی پاکشو در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 4,519,026 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 67.9% تغی...

#بررسی_گزارش_کدال #پاکشو✅ شرکت گروه صنعتی پاکشو در اردیبهشت ماه به درآمد فروش ۴,۵۱۹,۰۲۶ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۶۷.۹٪ تغییر نشان می دهد.✅ جمع مبلغ فروش پاکشو در دوره ۲ ماهه به ۷,۲۱۳,۸۸۳ میلیون ریال رسیده است که تغییر۲۷٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅ پاکشو در این ماه ۱۱۷۸۲تن مایعات را به فروش (داخلی) رساند که تغییر ۵۱.۸۱٪ نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل ۴.۶۷٪ تغییر داشته است.📈آخرین قیمت سهم ۶۶۸ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵.۷٪ می باشد.انتهای خبر

0
0