کانال عرضه اولیه
1399/08/21
22:38
♦️👈 آخرین وضعیت بازار سرمایه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ... زنده ...ساعت 22:40 ... تا لحظاتی دیگر 👈

♦️👈 آخرین وضعیت بازار سرمایه در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما ... زنده ...ساعت ۲۲:۴۰ ... تا لحظاتی دیگر👈انتهای خبر

0
0