مارکت آنالیزینگ (مهرداد خسروی)
1399/10/07
12:15
خود #وپارس ۴۸۰ تومن برای عرضه اولیه اپال که بود براش صف خرید ۵۰۰ میلیونی بستن الان ۳۹۰ صف فروش نشسته بقول اوس مهدی به دید کمک به سهم وارد بشید ...

خود #وپارس ۴۸۰ تومن برای عرضه اولیه اپال که بود براش صف خرید ۵۰۰ میلیونی بستن


الان ۳۹۰ صف فروش نشستهبقول اوس مهدی به دید کمک به سهم وارد بشید


وقتی طرف آتیش زده به مالش توی صف فروش کمکش کنید بده و بره.انتهای خبر

0
0