کارگزاری آبان
1399/08/24
12:46
#تحلیل_تکنیکال #خساپا *سایپا* حمایت ۲۱۰ تومان به خوبی در این نماد عمل کرده و اجازه افت بیشتر به قیمت نداده است. می توان از این سطح به عنوان حد ضرر ...

#تحلیل_تکنیکال


#خساپا


*سایپا*


حمایت ۲۱۰ تومان به خوبی در این نماد عمل کرده و اجازه افت بیشتر به قیمت نداده است. می توان از این سطح به عنوان حد ضرر استفاده کرد. اهداف قیمت عبارتند از :


مقاومت مینور ۲۵۰ تومان و سپس مقاومت ماژور ۳۱۰ تومان خواهد بود.
انتهای خبر

0
0