بولتن اقتصادی
1399/08/18
22:59
دستور مهم روحانی به وزیر اقتصاد درباره بورس و فروش سهام رئیس جمهور وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام و دا...

دستور مهم روحانی به وزیر اقتصاد درباره بورس و فروش سهامرییس جمهور وزیر اقتصاد را مکلف کرد در راستای ارتقای انضباط مالی و بودجه ای، فروش سهام و دارایی های مازاد دولتی و انتشار اوراق بدهی دولت را طبق برنامه مصوب ادامه دهد.

انتهای خبر

0
0