کانال افزایش سرمایه
1399/11/14
14:21
#خلنت #افزایش_سرمایه 🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 88,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرما...

#خلنت #افزایش_سرمایه🔶 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۲۷٪💬 موضوع افزایش سرمایه : تامین نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش و رعایت حداقل سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در تابلوی دوم بورس
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته💡 بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۶:۲۰مشاهده اطلاعیه🔗🔽🔽🔽⤵️


──────╰┅─────┅╯

انتهای خبر

0
0