کارگزاری آبان
1399/08/18
09:17
📊#قپیرا اطلاعیه 99/08/18 *فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه ...

📊#قپیرا


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
انتهای خبر

0
0