کدال۳۶۰
1399/12/03
16:30
#فگستر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/11/30 ▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/11/30 معادل 487,762 م...

#فگستر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ معادل ۴۸۷,۷۶۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۳۳٪ کاهش داشته است.▪️«فگستر» با سرمایه ثبت شده ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۹۶۶,۵۳۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۶:۳۱:۰۰ (۷۲۳۹۹۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0