کارگزاری آبان
1399/08/18
12:16
📊#قتربت اطلاعیه 99/08/18 *قند تربت حيدريه* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 در ساعت...

📊#قتربت


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*قند تربت حیدریه*


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه


جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


در ساعت ۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹


در استان خراسان رضوی ،شهر تربت حیدریه به آدرس خیابان خرمشهر- کارخانه قند تربت حیدریه
انتهای خبر

0
0