کارگزاری آبان
1399/08/18
12:16
📊#قتربت اطلاعیه 99/08/18 *قند تربت حيدريه* آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/04/31 در ساعت...
📊#قتربت
اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸
*قند تربت حیدریه*
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
جهت تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
در ساعت ۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
در استان خراسان رضوی ،شهر تربت حیدریه به آدرس خیابان خرمشهر- کارخانه قند تربت حیدریه


انتهای خبر

0
0