آواتحلیل
1400/09/06
18:26
#بررسی_گزارش_کدال #غبشهر ✅ شرکت صنعتی بهشهر که سال مالی منتهی به آذر دارد، در آبان ماه به فروش 506 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه مهر 2 درصد ...

#بررسی_گزارش_کدال #غبشهر✅ شرکت صنعتی بهشهر که سال مالی منتهی به آذر دارد، در آبان ماه به فروش ۵۰۶ میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه مهر ۲ درصد کاهش و نسبت به میانگین ۱۰ ماه گذشته ۴ درصد رشد را نشان می دهد.✅شرکت در مجموع در ۱۱ ماهه نخست سال مالی جاری ۵۳۵۵ میلیارد تومان فروش داشته که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲۳۵۳ میلیارد تومان بوده است.✅ شرکت در این ماه ۳۶ هزار تن روغن نباتی به فروش رسانده که ۲ درصد بیشتر از ماه گذشته می باشد. نرخ فروش این محصول برابر با ۱۴۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۴ درصد کاهش یافته است.📉 قیمت سهم ۲۶۳۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۴ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0