کافه بورس
1399/09/30
11:49
چارت خوب #چکاپا اگر بازار بگذارد.. شکست خط روند نزولی با کندل مثبت قوی . حد ضررسهامداری 660 تومان و هدف اول: 1000-1200

چارت خوب #چکاپا اگر بازار بگذارد.. شکست خط روند نزولی با کندل مثبت قوی . حد ضررسهامداری ۶۶۰ تومان و هدف اول: ۱۰۰۰-۱۲۰۰انتهای خبر

0
0