بورسینه
1399/11/12
18:22
📌دژپسند در اتفاقات بورس مسئول است محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس: 🔹شما بابت اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داده، مسئول هستید. آقای واعظی ک...

📌دژپسند در اتفاقات بورس مسیول استمحسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس:


🔹شما بابت اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داده، مسیول هستید. آقای واعظی که می‌گوید مجلس دخالت نکند نیز مسیول است چرا که ضلع اصلی این بازار که مردم هستند را فراموش کرده اید و این در حالی است که نمایندگان مجلس که مدافعان بحق و راستین آنها هستند، باید به این حوزه ورود کنند، بنابراین شما نمی‌توانید بگویید مجلس حق دخالت ندارد./ایسنا
انتهای خبر

0
0