بورس۲۴
1401/01/10
20:06
فروش ۱۲ ماهه «غدیس» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پاکدیس در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۰ حدود ۱۰۱۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.

فروش 12 ماهه «غدیس» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پاکدیس در مدت ۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۰ حدود ۱۰۱۵ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش مدت مشابه قبل ۸۵ میلیارد تومان بود.


غدیس
انتهای خبر

0
0