کدال۳۶۰
1399/12/03
16:34
#اجداد #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/08/30 ▪️ شرکت مرغ اجداد زربال طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/08/30 معادل 304,302 میلیون ریا...

#اجداد


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰▪️ شرکت مرغ اجداد زربال طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ معادل ۳۰۴,۳۰۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲۷٪ افزایش داشته است.▪️«اجداد» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۳۷,۸۲۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۳,۲۵۰,۷۴۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۰٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۲-۰۳ ۱۶:۳۴:۵۴ (۷۲۴۱۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0