بورس پرس
1401/07/02
00:01
مهلت ایفای تعهدات ارزی سال قبل صادرکنندگان تا سه ماه آینده تمدید شد

با تصمیم کمیته اقدام ارزی، صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی سال قبل عمل نکردند تا پایان آذر مهلت دارند با عمل به این تعهدات از معافیت های مالیاتی بهره مند شوند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، طبق آخرین مصوبه کمیته اقدام ارزی با اتمام مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ در پایان ۳۱ شهریور ماه، پروانه‌های این دسته از صادرکنندگان پس از پایان مهلت تعیین شده، مسدود می‌شود.


همچنین چنانچه صادرکنندگان سال‌های فوق حسب مستندات و دلایل قابل پذیرش مانع ایفای تعهدات ارزی، درخواست را تا ۳۰ دی ماه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی ارسال کنند، درخواست‌های مربوطه بررسی و منوط به احراز مراتب فوق، فرصت ایفای تعهدات ارزی و ارتقای نسبت برگشت ارز داده می‌شود.


اعطای این مهلت مشمول بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی نخواهد شد. در مصوبه‌ای دیگر نیز مقرر شد، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه جهت بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی تمدید شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0