بورس نامه
1399/11/06
15:17
دوستان عزیز دوره ی تابلوخوانی رایگان بورسنامه در وبسایت تکمیل گردید. برای تماشای دوره لینک های زیر را استفاده کنید: جلسه ی اول » اهمیت تابلوخوانی ...

دوستان عزیز دوره ی تابلوخوانی رایگان بورسنامه در وبسایت تکمیل گردید. برای تماشای دوره لینک های زیر را استفاده کنید:جلسه ی اول » اهمیت تابلوخوانی و آشنایی مقدماتی با سایت TSETMChttps://boursenameh.com/?p=۱۴۲۳جلسه ی دوم » آشنایی با تابلو سهام (۱)https://boursenameh.com/?p=۱۴۴۰جلسه ی سوم » آشنایی با تابلو سهام (۲)https://boursenameh.com/?p=۱۵۰۸جلسه ی چهارم » صف خرید، صف فروشhttps://boursenameh.com/?p=۱۵۷۴جلسه ی پنجم » مقایسه ی قدرت خریداران و فروشندگانhttps://boursenameh.com/?p=۱۷۹۱جلسه ی ششم » ورود/خروج پول هوشمند، تحرکات سهامداران عمده، الگوی تیک صعودی/نزولیhttps://boursenameh.com/?p=۱۹۵۸جلسه ی هفتم » کد به کدhttps://boursenameh.com/?p=۲۱۲۱جلسه ی هشتم » استفاده از فیلتر در تابلوخوانیhttps://boursenameh.com/?p=۳۳۸۱
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0