پایگاه خبری انتخاب
1401/04/01
21:39
معاونت سینمایی: 🔹جمع بندی رسمی درباره ممنوع الکاری نوید محمدزاده و همسرش انجام نشده 🔹 جامعه چنین مطالبه‌ای دارد جزئیات در 👇👇 https://www.entekh...

معاونت سینمایی:


🔹جمع بندی رسمی درباره ممنوع الکاری نوید محمدزاده و همسرش انجام نشده🔹 جامعه چنین مطالبه‌ای داردجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rX۳


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0