همفکران
1401/03/29
11:51
#کدال #شفاف_سازی #برکت 📌رشد سود عملیاتی سود عملیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 در مقایسه با سال مالی منتهی...

#کدال


#شفاف_سازی


#برکت📌رشد سود عملیاتیسود عملیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری البرز در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ بیش از ۳۰درصد تغییر داشته است و سود عملیاتی در سال مالی جاری افزایش یافته است.


Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0