محسن حسنلو
1400/01/17
10:25
@EURCHF چنانچه در جفت ارز eurchf در نمودار تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید، نمودار در روند صعودی قرار دارد و منتظریم در تایم مشخص شده مورد حمایت...

@EURCHFچنانچه در جفت ارز eurchf در نمودار تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید، نمودار در روند صعودی قرار دارد و منتظریم در تایم مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0