تحلیل برای سود
1400/05/24
10:39
نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي(وصندوق) با توجه به لغو مجمع عمومي فوق العاده، با محدوديت نوسان قيمت آماده انجام معامله مي باشد.

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(وصندوق) با توجه به لغو مجمع عمومی فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.


انتهای خبر

0
0