خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/10
20:00
شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو | 📆 1399/08/10 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 41,453 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 16,941 ♦️قیمت بر خالص ارز...

شرکت سرمایه گذاری تکادو | #وکادو |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۴۱,۴۵۳🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۶,۹۴۱
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۴۰
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0