دنیای اقتصاد
1399/09/23
10:03
برآورد اولیه از کسری بودجه ۱۴۰۰ 💢 گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد ۸ ایراد اساسی متوجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. کسری بودجه ساختاری قابل‌توجه، بیش ...

برآورد اولیه از کسری بودجه ۱۴۰۰💢 گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد ۸ ایراد اساسی متوجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. کسری بودجه ساختاری قابل‌توجه، بیش برآوردی از منابع حاصل از صادرات نفت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش کسری تراز عملیاتی، پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از فروش نفت و حرکت غیرهمسو با اصلاح ساختاری بودجه از جمله این موارد است.💢 بررسی‌های این گزارش همچنین نشان می‌دهد کسری بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که باید از پایه پولی تامین شود که حتی در بهترین شرایط نیز ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای دولت قابل پوشش نخواهد بود. در نتیجه این امر به طور کلی آثار تورمی شدیدی بدنبال خواهد داشت...کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/۵۷۷۸۷۱انتهای خبر

0
0