تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/17
19:26
#برکت #روزانه ✔️ سهم پس از تشکیل الگوی کف ۲ قلو تا اینجای کار رشد خوبی کرده است و در صورت حفظ خط گردن (حوالی ۱۹۵۰ تومان) میتونه تا ۲۵۰۰ تومان هم...

#برکت


#روزانه✔️ سهم پس از تشکیل الگوی کف ۲ قلو تا اینجای کار رشد خوبی کرده است و در صورت حفظ خط گردن (حوالی ۱۹۵۰ تومان) میتونه تا ۲۵۰۰ تومان همچنان به رشد خودش ادامه بدهد.


۱۳۹۹/۰۹/۱۷


@CMA_Investmentانتهای خبر

0
0