کدال۳۶۰
1399/11/14
17:44
#شفارا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود خالص سال 99- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت پتروشیمی فارابی شرح رو...

#شفارا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود خالص سال ۹۹- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی فارابیشرح رویداد:


احتراما بدینوسیله به استحضار سهامداران محترم این شرکت می رساند ، با عنایت به عملکرد ۱۰ ماهه نخست سالجاری این شرکت و برآورد ۲ ماهه آتی ، پیش بینی می گردد سود خالص این شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ بالغ بر ۱۴۸.۳۴۴ میلیون ریال محقق گردد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۷:۴۴:۴۸ (۷۱۹۴۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0