مهدی ساسانی
1399/08/18
10:07
نماد ها را میبندید که چی بشه؟ مثلا منفی نخورند؟ مثلا منفی های شاخص کمتر دیده بشه ؟ آخرش که چی ؟ #شستا را در پستو قایم کرده اید تا چه زمان ؟ سوگولی ...

نماد ها را میبندید که چی بشه؟


مثلا منفی نخورند؟


مثلا منفی های شاخص کمتر دیده بشه ؟


آخرش که چی ؟


#شستا را در پستو قایم کرده اید تا چه زمان ؟


سوگولی است قبول


باز کنید برایش ریال خرج کنید ازش حمایت کنید


با بسته بودنش که کاری جلو نمی رود


یک بار بازار الان ریزش را تحمل میکند یک بار زمان بازگشای این نماد ها باید جوگیر ها را تحمل کنیم ؟


با بستن الکی نماد ها این بازار جان نمیگیرد


خیالتان راحت


صندوق پالایش فروخته اید از ترس روند بازار جسارت باز کردنش را ندارید


#دارا و سرنوشتش را ببینید #پالایش هم همین است بدتر نشود بهتر نخواهد شد


الکی سرمایه مردم را بلوکه نکنیدانتهای خبر

0
0