کدال۳۶۰
1401/02/24
15:43
#غشهد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) شرکت شهد ایران ▪️ شرکت شهد ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 به ازای ه...

#غشهد


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) شرکت شهد ایران
▪️ شرکت شهد ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۳۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «غشهد» با سرمایه ثبت شده ۸۱۹,۱۷۵ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۱۰,۴۳۸ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۴ ۱۵:۴۴:۴۸ (۸۷۱۵۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0