بورس امروز
1399/09/18
13:23
‌‌❇ اصلاح تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرانجام رسید 🔹معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: ...

❇ اصلاح تجدید ارزیابی دارایی‌ها به سرانجام رسید🔹معاونت اجرایی کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم با موضوع (اعطای معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی و یا گزاشگری بین‌المللی) پس از پیگیری‌ها و جلسات متعدد کارگروه مالی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و همکاری معاونت امور اقتصادی ایران به سرانجام رسید.🔗 ادامه ی مطلب...🆔انتهای خبر

0
0