کارگزاری آبان
1399/09/30
14:59
📊#پیزد اطلاعیه 99/09/30 *مجتمع صنایع لاستیک یزد* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گرو...

📊#پیزد


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۳۰


*مجتمع صنایع لاستیک یزد*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0