سهم گلچین
1401/06/02
12:47
رئیس کل بانک مرکزی: اوراق گام بلافاصله بعد از انتشار، قابل معامله در بازار سرمایه است تسنیم - رئیس کل بانک مرکزی گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و...

رئیس کل بانک مرکزی: اوراق گام بلافاصله بعد از انتشار، قابل معامله در بازار سرمایه است


تسنیم - رئیس کل بانک مرکزی گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هئیت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.


صالح آبادی با بیان اینکه استفاده از اوراق گام فشار را از روی منابع بانکی برای تامین نقدینگی بنگاه ها کاهش دهد گفت: تاکنون اینگونه بوده که بنگاهای تولیدی که برای خرید مواد اولیه نیاز به نقدینگی دارد با مراجعه به بانک درخواست حجم بالای نقدینگی و سرمایه در گردش برای تامین مواد اولیه می کنند این در حالی است که اگر شرکت یا شخص نزد بانک دارای اعتبار باشد به جای دریافت پول نقد، اوراقی تحت عنوان اوراق گام از بانک دریافت می کند و این اوراق را به فروشنده واگذار می کند.انتهای خبر

0
0