بورس امروز
1401/06/02
11:03
‌‌❇ راندمان 91 درصدی تولید نیشکر در شکرت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 🔹برداشت نیشکر تولیدی از 61 هزار و 652 هکتار اراضی نیشکر با راندمانی 91 درصدی هم...

❇ راندمان ۹۱ درصدی تولید نیشکر در شکرت توسعه نیشکر و صنایع جانبی🔹برداشت نیشکر تولیدی از ۶۱ هزار و ۶۵۲ هکتار اراضی نیشکر با راندمانی ۹۱ درصدی همراه بوده است که نسبت به سال گذشته خود حدود ۴۰ درصد رشد داشته است.🔗 ادامه ی مطلب...🆔

انتهای خبر

0
0