کانال کدال
1399/09/23
12:24
📊 نماد: ورفاه 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به 1399/12/30 🏭 شرکت: بانک رفاه کارگران 📋 مشاهده اطلاعیه ...

📊 نماد: ورفاه📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: بانک رفاه کارگران
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#ورفاه #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۱۲:۱۸:۴۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0