نوآوران امین
1399/08/19
17:32
پخش داروسازی اکسیر(#وپخش9 #تابعه #وپخش) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) (شرکت پخش داروسازی اکسیر...

پخش داروسازی اکسیر(#وپخش۹ #تابعه #وپخش)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پخش داروسازی اکسیر)✅ افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۴,۲۴۸,۶۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۵,۳۲۳,۶۶۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۰۸۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0