تحلیل برای سود
1400/05/30
20:58
محمد رضوانی فر مدیرعامل پر حاشیه شستا با دستور مستقیم محمد شریعتمداری وزیر کار عزل شد.😏😐 سید ضیاالدین شجاعی برهان به عنوان سرپرست شستا منصوب شده ...

محمد رضوانی فر مدیرعامل پر حاشیه شستا با دستور مستقیم محمد شریعتمداری وزیر کار عزل شد.😏😐


سید ضیاالدین شجاعی برهان به عنوان سرپرست شستا منصوب شده است.انتهای خبر

0
0