سیگنال یاب روزانه
1399/08/24
10:10
#ونیرو ۲۰۰ میلیون حجم تا این لحظه نشانه های برگشت سهم مشخص است

#ونیرو ۲۰۰ میلیون حجم تا این لحظهنشانه های برگشت سهم مشخص است

انتهای خبر

0
0