همفکران
1399/08/18
09:00
رصد تحرکات حقوقی ها در یک روز منفی

نخستین روز معاملاتی هفته جاری را با به اوج رسیدن هیجان و عقب نشینی خریداران گذراندیم. در قیاس با روز چهارشنبه حقوقی ها نقش پررنگ تری در جهت حمایت از بازار ایفا کردند، به خصوص در صنایع بانک، سرمایه گذاری، ولی...

نخستین روز معاملاتی هفته جاری را با به اوج رسیدن هیجان و عقب نشینی خریداران گذراندیم. در قیاس با روز چهارشنبه حقوقی ها نقش پررنگ تری در جهت حمایت از بازار ایفا کردند، به خصوص در صنایع بانک، سرمایه گذاری و... ولی باز هم جوری که می بایست نبود و انتظارها را برآورده نکرد.
طی روز معاملاتی قبل بازارگردان و حقوقی در وبملت به طور کل ۵۵ میلیون سهم، شرکت گروه مالی پارسیان ۲۰ میلیون سهم وپارس و بازارگردان و حقوقی وبصادر ۱۲۵ میلیون سهم خریداری کرده است.
خرید ۴۲ میلیون سهم توسط بازارگردان خساپا، خرید ۱۰ میلیون سهم وسپهر توسط بازارگردان سهم ، خرید ۱۱میلیون سهم ثبهساز توسط صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا، خرید ۱۵۰ میلیون سهمی بازارگردان وشهر از دیگر خرید های حقوقی ها و بازارگردانها در روز گذشته بود.

انتهای خبر

0
0