سهام تحلیل (محمد حسین جباری)
1399/10/28
11:10
در مورد گروه سیمان و سفارس لیدر گروه هم انشالله امروز تحلیل هایی خواهم زد یکی از تک گروه هایی که انتظار رشد در میان مدت و بلند مدت برای شکست سقف ه...

در مورد گروه سیمان و سفارس لیدر گروه هم انشالله امروز تحلیل هایی خواهم زد


یکی از تک گروه هایی که انتظار رشد در میان مدت و بلند مدت برای شکست سقف های قبلی را می توان داشتافزایش از تجدید ارزیابی دارایی ها این گروه را می تواند دوباره به اوج برساندانتهای خبر

0
0