بانی فام
1399/10/07
13:15
#خرينگ احتمال 1% سود و صعود قیمت تا محدوده 72290 ریال در چند روز آینده ▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی ▫️پایداری روند : کم ▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد...

#خرینگ


احتمال ۱٪ سود و صعود قیمت تا محدوده ۷۲۲۹۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کلی کوتاه مدت : صعودی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : زیاد


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0