مجید سلطانی
1399/08/12
11:57
برخی متاسفانه در فضای مجازی همه چیز را باور می کنند ! در این فضا حداقل همانقدر که خبر راست می شنوید، دروغ و شایعه هم هست ! برخی در این فضا در حال ش...

برخی متاسفانه در فضای مجازی همه چیز را باور می کنند ! در این فضا حداقل همانقدر که خبر راست می شنوید، دروغ و شایعه هم هست ! برخی در این فضا در حال شمارش آرا انتخابات امریکا هستند 😄 بزودی رییس جمهور را هم انتخاب می کنند !


انتهای خبر

0
0