کانال کدال
1399/09/17
09:10
📊 نماد : وشهر 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) (اصلاحیه) 🏭 شرکت: بانک شهر دلایل اصلاح: عطف ...

📊 نماد : وشهر📑 موضوع:


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) (اصلاحیه)🏭 شرکت: بانک شهردلایل اصلاح: عطف به نامه فرابورس ایران به پیوست صورتهای مالی ۶ ماهه منتتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ خدمتتان ارسال می گردد .✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹جمع درآمدهای مشاع :


۴۵,۳۴۶,۸۰۶ میلیون ریال 🔼(+۵٪)🔹 سود(زیان) خالص:


(۱۷,۵۰۲,۹۸۳) میلیون ریال 🔽(-۷٪)🔹 سود(زیان) خالص هر سهم:


(۱,۱۲۴) ریال 🔽(-۷٪)🗂 صورت جریان وجوه نقد🔸 خالص ‌ورود (خروج) ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتی :


۴۴,۰۳۳,۸۶۹ میلیون ریال (—)🔸 خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :


(۳۳۰,۷۰۰)میلیون ریال 🔼(+۱۰۰٪)🔸 جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی :


۰ میلیون ریال (—)🔸 مانده موجودی نقد در پایان سال :


۵۶,۸۶۳,۲۴۲ میلیون ریال 🔼(+۴۷۱٪)🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها :


۹۱۷,۷۹۹,۵۱۴ میلیون ریال 🔼 (+۲۰٪)💠 جمع موجودی مواد و کالا :


— میلیون ریال (—)💠 سرمایه گذاری های بلند مدت


-میلیون ریال (—)💠 سرمایه گذاری های کوتاه مدت:


- میلیون ریال (—)💠 جمع بدهی ها:


۱,۱۱۵,۸۰۵,۷۱۳میلیون ریال 🔼 (+۱۸٪)💠 جمع حقوق مالکانه:


(۱۹۸,۰۰۶,۱۹۹)میلیون ریال 🔼(+۱۰٪)
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#وشهر #صورت_مالی_۶ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۰۴:۱۴:۰۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0