نود اقتصادی
1399/08/11
15:16
🔳 عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور شد ▫️با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور منصوب ش...

🔳 عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور شد▫️با حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور منصوب شد.✅ کانال آخرین اخبار و تحلیل‌های روز اقتصاد ایران↙️🆔 https://telegram.me/joinchat/EZnefD۹kO۸xINJK_Z۵xVqQانتهای خبر

0
0