بولتن اقتصادی
1399/09/18
17:31
بنگاه‌های اقتصادی یک سال از جرایم صدور چک برگشتی مستثنی می‌‌شوند 🔹بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداری‌های سراسر ...

بنگاه‌های اقتصادی یک سال از جرایم صدور چک برگشتی مستثنی می‌‌شوند🔹بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.

انتهای خبر

0
0