بورس۲۴
1401/03/03
09:02
«شجم»از پروژه جدیدش بهره برداری کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید از بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید خبر داد.

«شجم»از پروژه جدیدش بهره برداری کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید از بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید خبر داد.شرکت اعلام نمود پروژه مخازن کروی ذخیره سازی باعث تامین خوراک اصلی در فرآیند تولید در مقطع قیمت بهینه خوراک و نتیجتا تولید مستمر، افزایش ظرفیت و سود آوری شرکت می باشد.


شجم
انتهای خبر

0
0