پارسیس تحلیل
1400/01/08
10:50
" #حقیقی #حقوقی تا این لحظه از بازار امروز 1400/01/08 مجموعا مبلغ 262 میلیارد تومان خروج حقیقی از بازار داشته ایم. لازم به توضیح است تا این لحظ...

" #حقیقی #حقوقیتا این لحظه از بازار امروز ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ مجموعا مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان خروج حقیقی از بازار داشته ایم.لازم به توضیح است تا این لحظه در بخش خرید، ۸۱ درصد خریدها توسط حقیقی ها و ۱۹ درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.همچنین در بخش فروش ۹۱ درصد فروش ها توسط حقیقی ها و ۹ درصد توسط حقوقی ها انجام شده است.
کانال تحلیلی پارسیس"انتهای خبر

0
0