بورس۲۴
1400/10/22
08:17
پاسخ «شسینا» به سوالات کنفرانس خبری

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع شیمیایی سینا درپی نوسان قیمت سهام اقدام به برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی نمود و به سوالات پاسخ داد.

پاسخ «شسینا» به سوالات کنفرانس خبری

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی سینا کنفرانس اطلاع رسانی خود را برگزار نمود. شسینا بیان داشت هیات مدیره طرح توسعه شرکت را در مناطق جنوبی که دارای مزیت هایی از جمله کاهش هزینه حمل محصول می باشد، با رویکرد توسعه ظرفیت محصولات فعلی تصویب نموده است. با توجه به نقش عمده قیمت متانول در بهای تمام شده، قیمت فروش محصولات صادراتی و داخلی تابعی از قیمت متانول در بازارهای جهانی و بورس کالای تهران می باشد.

شسیناشسینا
انتهای خبر

0
0